QUEER KONST/ Sixten Sandra Österberg på StaDemonia Tattoo Stockholm!

Sixten Sandra Österberg visar ett urval av verk från två utställningar som genomfördes under 2018, BEAUTIFUL SURFACE och BAD IMITATOR.
Sandra Österbergs verk växlar mellan stora och små perspektiv där de hamnar i gränsen mellan abstraktion och figurering. De visuella berättelserna utforskar och problematiserar teman om kroppslig verklighet och inkluderar ofta kvinnokroppen eller en queer/-normbrytande kropp/kroppar. I utvecklingen av konstverk är privata bilder och bilder från massmedia, popkultur och internet utgångspunkten. Många av målningarna kan uppfattas som ett slags porträtt, men är inte huvudsakligen porträttbaserade ur klassisk synvinkel. De visar uttryck för sexualitet, intimitet, mysterium, genus, mörker och representation där sociala konventioner ifrågasätts och framhävs.
För mer info om Sixten Sandra Österberg: sandraosterberg.com!
Evenemang Facebook
+info och frågor om tillgänglighet sara@stademonia.com / 08-7556655